Egzamin Regionalny Zwardoń Ski 7.01.2024

Zapisy na Egzamin Regionalny na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zapisy na Kursy….” z dopiskiem Egzamin.

Harmonogram ER:

7.15-7.30 Zbiórka uczestników i wydawanie numerów startowych

7.45-8.00 Oglądanie trasy przejazdu

8.15- 9.00 Sprawdzian Slalomu ( max. 2 przejazdy)

9.15-           Pozostałe części Egzaminu Regionalnego